KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ve středních Čechách bude navýšen počet nádob na tříděný odpad

12/05/14

Ve středních Čechách přibydou nádoby na tříděný odpad, kraj přispěje milionem korun 5.5.2014 Cílem společného projektu je zvýšení počtu domácností, které třídí odpad. V projektu bude v první řadě podpořeno rozšíření sítě kontejnerů. Krajští radní na jednání dne 5. května 2014 souhlasili s uzavřením Dohody o spolupráci při řešení projektu Podpora recyklace a využití odpadů […]

Ve středních Čechách přibydou nádoby na tříděný odpad, kraj přispěje milionem korun

5.5.2014

Cílem společného projektu je zvýšení počtu domácností, které třídí odpad. V projektu bude v první řadě podpořeno rozšíření sítě kontejnerů.
Cílem společného projektu je zvýšení počtu domácností, které třídí odpad. V projektu bude v první řadě podpořeno rozšíření sítě kontejnerů.

Krajští radní na jednání dne 5. května 2014 souhlasili s uzavřením Dohody o spolupráci při řešení projektu Podpora recyklace a využití odpadů z obcí Středočeského kraje v roce 2014 mezi Středočeským krajem a společností EKO-KOM, a.s., Praha. Se společností spolupracuje kraj v oblasti sběru a dalšího využití tříděného komunálního odpadu od roku 2002.

„Hlavním cílem nové dohody je zvýšení účinnosti systému sběru třídění a využívání komunálních odpadů včetně obalové složky na území kraje. Letos společnost EKO-KOM vyčlení ze svého rozpočtu celkem 6,255 milionů korun. Středočeský kraj poskytne částku ve výši 1 milion korun. Za tyto peníze se nakoupí nové sběrné nádoby na separovaný sběr do obcí. Budeme také pokračovat v úspěšné soutěži pro obce s názvem My třídíme nejlépe,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

 „Cílem společného projektu je zvýšení počtu domácností, které třídí odpad. V projektu bude v první řadě podpořeno rozšíření sítě kontejnerů. Přednostně budou osloveny města a obce s nízkou výtěžností, nedostatečnou hustotou sběrné sítě a chybějící sběrnou sítí na některé komodity. Dále mohou žádat obce o nádoby na zajištění obnovy dosluhující sběrné sítě. Poptávku obcí a její vyhodnocení zajistí společnost EKO-KOM,“ doplnil náměstek pro životní prostředí Marek Semerád.

Zdroj: Středočeský kra