KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

14 projektů spolufinancovaných z EU ve Středočeském kraji

16/06/14

Hejtman podepsal se starosty středočeských obcí a měst smlouvy na 14 projektů spolufinancovaných z dotací od Evropské unie 11.6.2014 Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák podepisuje se starostkou obce Tuhaň Marcelou Čechovou smlouvu o poskytnutí dotace z ROP Střední Čechy na projekt Rekonstrukce místní komunikace v obci Tuhaň.   Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák ve středu […]

Hejtman podepsal se starosty středočeských obcí a měst smlouvy na 14 projektů spolufinancovaných z dotací od Evropské unie

11.6.2014

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák podepisuje se starostkou obce Tuhaň Marcelou Čechovou smlouvu o poskytnutí dotace z ROP Střední Čechy na projekt Rekonstrukce místní komunikace v obci Tuhaň.
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák podepisuje se starostkou obce Tuhaň Marcelou Čechovou smlouvu o poskytnutí dotace z ROP Střední Čechy na projekt Rekonstrukce místní komunikace v obci Tuhaň.

 

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák ve středu 11. června 2014 slavnostně podepsal smlouvy se starosty čtrnácti středočeských obcí a měst o poskytnutí dotací z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ). „Jedná se o 14 projektů celkem za necelých 142 milionů korun. Mám radost, že peníze z Evropské unie takto pomáhají obcím a městům. Gratuluji vám k perfektně zpracovaným projektům, které uspěly v dotačním řízení,“ řekl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

 

Smlouvy byly schváleny k financování řídícím výborem dne 1. dubna 2014 na základě výzev č. 74, 77 a 78 v rámci oblastí podpor Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace, Rozvoj venkova – mateřské školy, Rozvoj měst – MŠ a Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu. V těchto oblastech podpory v uvedených výzvách řídící výbor schválil k financování celkem 68 projektů dohromady za 646 milionů korun.

Středočeský hejtman informoval starosty o tom, že částka ve výši 15 miliard korun, kterou měl ROP Střední Čechy od Evropské unie k rozdělení na projekty, je již zcela rozdělena. „Z toho 10,2 miliardy je vyplaceno a zbylé peníze jsou pod smlouvami. Nyní jsou vyhlašovány výzvy a rozdělovány peníze, které jsme ušetřili díky zvýšení kurzového rozdílu mezi českou korunou a eurem a dále peníze, které se ušetřily z výběrových řízení na jednotlivé projekty. Právě tyto peníze se snažíme všechny dočerpat a účelně využít. V rámci posledních výzev kraj podpořil projekty na opravu silnic a budování nových mateřských škol či rozšíření jejich kapacity,“ doplnil hejtman Josef Řihák. Na dopravních projektech se při výběrových řízeních podle hejtmana šetří v průměru 40 procent předpokládaných nákladů a na ostatních projektech asi 15 procent.  

Pověřený ředitel Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Střední Čechy Václav Chytil starosty obcí a měst informoval o termínech, dokdy je nutné podepsané kontrakty řádně zadministrovat, aby byly proplaceny. „Výzvy i  schvalování projektů jsou nastaveny tak, aby Úřad regionální rady ROP Střední Čechy stihl projekty administrativně zpracovat a předložit k proplacení do 30. června 2015. Administrativní období ROP Střední Čechy končí 31. prosince 2015,“ upozornil Václav Chytil.

Ještě před podpisem smluv hejtman Josef Řihák starosty informoval, že Asociace krajů ČR podepsala společné memorandum o spolupráci se Svazem měst a obcí s cílem jednat společně s ministryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou o postupu v záležitostech čerpání evropských peněz pro roky 2014 – 2020. „S paní ministryní probíhají jednání velmi dobře, otevřeně s námi diskutuje a máme nejenom přísliby, jak bude probíhat nejen čerpání evropské pomoci v dalším programovacím období, ale rovněž abychom zdárně vyčerpali všechny peníze, které máme k dispozici v programu ROP Střední Čechy,“ doplnil hejtman Josef Řihák.

Seznam projektů, na jejichž realizaci byly ve středu 11. června podepsány smlouvy:

–          Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň – III. ETAPA – investor:  Obec Veleň, schválená dotace – 5 milionů korun,

–          Rekonstrukce komunikace ulice U Závor Neratovice – investor: Město Neratovice, schválená dotace – 14,6 milionů korun,

–          Rekonstrukce povrchu komunikace ulice Jiráskova a Železničárů v Hostivici – investor: Město Hostivice, schválená dotace – 9 milionů korun,

–          Poděbrady – ulice Za Nádražím – investor: Město Poděbrady, schválená dotace – 20 milionů korun,

–          Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Struhařov – investor: Obec Struhařov, schválená dotace – 12,7 milionů korun,

–          Modernizace místní komunikace obce Hrdlořezy – investor: Obec Hrdlořezy, schválená dotace – 5,5 milionů korun,

–          Rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše v Mělníku – investor: Město Mělník, schválená dotace – 10,5 milionů korun,

–          Regenerace památkové zóny III. etapa, dokončení Vysoké ulice – investor: Město Rakovník, schválená dotace – 5,4 milionů korun,

–          Rekonstrukce komunikací: ul. V Jezírku, U Parku, Příčná – investor: Obec Průhonice, schválená dotace – 17,2 milionů korun,

–          Rekonstrukce místní komunikace v obci Tuhaň – investor: Obec Tuhaň, schválená dotace – 9,5 milionů korun,

–          Rekonstrukce komunikace Jahodová, oblast Bílé Břehy – investor: Obec Hořín, schválená dotace – 7,7 milionů korun,

–          Přístavba a stavební úpravy prostor pro novou třídu Mateřské školy Těsnohlídkova, Čáslav – investor: Město Čáslav, schválená dotace – 2,5 milionů korun,

–          Mateřská škola Cukrovar pro Úvaly a okolí – investor: Město Úvaly, schválená dotace – 19 milionů korun,

–          Zvýšení kapacity Mateřské školy Uhlířské Janovice – investor: Město Uhlířské Janovice, schválená dotace – 3,2 milionů korun.

 

Zdroj: Středočeský kraj