KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství při zadávání veřejných zakázek na ICT využívá zcela nový transparentní právní nástroj

20/06/14

  17.6.2014 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravuje vyhlášení veřejné zakázky pod názvem „Vybudování a provoz komunikační infrastruktury MZe – AgriBus“ za téměř 90 mil. Kč bez DPH, která má na úřadě sjednotit informační toky v rámci fungujících registrů. S ohledem na komplikovanost předmětu zakázky se zadavatel rozhodl využít právní nástroj tzv. předběžné tržní konzultace, […]

 

17.6.2014

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravuje vyhlášení veřejné zakázky pod názvem „Vybudování a provoz komunikační infrastruktury MZe – AgriBus“ za téměř 90 mil. Kč bez DPH, která má na úřadě sjednotit informační toky v rámci fungujících registrů. S ohledem na komplikovanost předmětu zakázky se zadavatel rozhodl využít právní nástroj tzv. předběžné tržní konzultace, kterou nově umožňuje čl. 40 nové evropské zadávací směrnice (2014/24/EU).

„V rámci strategie co nejvyšší transparentnosti veřejných zakázek jde Ministerstvo zemědělství vstříc dodavatelům a chce slyšet jejich výhrady a připomínky ještě před vyhlášením zakázky,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Předběžná tržní konzultace znamená možnost zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat jejich možnosti a návrhy řešení, již podle platné legislativy. „V rámci zvoleného modelu bude představen záměr zadavatele, včetně navrhovaných technických detailů jak předmětu veřejné zakázky, tak zadávacího řízení. Dodavatelé se pak budou moci k navrhovaným parametrům zakázky vyjádřit. Možnost účastnit se tohoto jednání má kdokoliv, protože informace byla součástí uveřejněného předběžného oznámení, které je přístupné i v Úředním věstníku EU,“ vysvětluje první náměstek ministra pro správní úsek Jiří Jirsa.

Předběžná tržní konzultace proběhne dne 18. 6. 2014 od 14:00 hodin v hlavní budově Ministerstva zemědělství na pražském Těšnově. Průběh a výsledek předběžné tržní konzultace bude zaznamenán v samostatné zprávě, která bude následně součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně