KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Termín pro podání žádostí na projekty zaměřené na environmentální výchovu je posunut do 30.července 2014

26/06/14

  25.6.2014   Žadatelé o finanční příspěvek v rámci výzvy zaměřené na enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) pro rok 2014 mohou podat svou žádost až do 30. července 2013. Středočeský kraj na tyto projekty rozdělí částku až 10 miliónů korun.   „Environmentální výchovu a osvětu považujeme za významný výchovně preventivní nástroj ochrany životního prostředí se zaměřením […]

 

25.6.2014

 

Žadatelé o finanční příspěvek v rámci výzvy zaměřené na enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) pro rok 2014 mohou podat svou žádost až do 30. července 2013. Středočeský kraj na tyto projekty rozdělí částku až 10 miliónů korun.

 

„Environmentální výchovu a osvětu považujeme za významný výchovně preventivní nástroj ochrany životního prostředí se zaměřením na všechny skupiny obyvatel, oblasti života a celé území kraje. Účinnou výchovou a vzděláním můžeme pomoci tento stav zlepšit. Proto si vážíme i každého projektu, který bude do tohoto grantového řízení přihlášen“ říká náměstek pro oblast životního prostředí Marek Semerád.

Projekty, které budou schvalovány, musí být v souladu se strategickými oblastmi Koncepce EVVO Středočeského kraje a s úkoly akčního plánu Koncepce EVVO Středočeského kraje v letech 2011–2020.

 

Zdroj: Středočeský kraj