KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

20/06/14

  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s […]

 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje

podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2015.

Zadávací dokumentace bude pro zájemce od 19. června 2014 na adrese nazv.eagri.cz.

 

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

Aktivita Datum
Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 18. června 2014
Začátek přijímání návrhů projektů 19. června 2014 v 8:00 hodin
Uzávěrka přijímání návrhů 29. srpna  2014 ve 12:00 hodin
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže 20. ledna  2015

Materiály se budou přijímat v podatelně Ministerstva zemědělství od 19. června 2014 do 29. srpna 2014 včetně – v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin, dne 29. srpna do 12:00 hodin.

Návrhy doručené po tomto termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 20. ledna 2015 na adrese nazv.eagri.cz.

Podrobnější informace o veřejné soutěži naleznete na nazv.eagri.cz.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.