KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Spuštění Portálu Farmáře pro 21. kolo příjmu žádostí PRV

16/07/14

  Dne 16. 7. 2014 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost elektronického odeslání Žádosti o dotaci PRV 21. kola příjmu žádostí, tj. vygenerování, předvyplnění a zaslání Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře (opatření I.1.4). Podání Žádosti o dotaci musí být provedeno v souladu s tiskovou zprávou k vyhlášení 21. kola příjmu žádostí zveřejněnou na […]

 

Dne 16. 7. 2014 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost elektronického odeslání Žádosti o dotaci PRV 21. kola příjmu žádostí, tj. vygenerování, předvyplnění a zaslání Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře (opatření I.1.4).

Podání Žádosti o dotaci musí být provedeno v souladu s tiskovou zprávou k vyhlášení 21. kola příjmu žádostí zveřejněnou na webových stránkách SZIF dne 4. 7. 2014.

Vzhledem k povinnosti podávat Žádost o dotaci ve 21. kole příjmu žádostí prostřednictvím Portálu Farmáře není Žádost o dotaci zveřejněna na webových stránkách SZIF.

Prezentace a Instruktážní list k vyplňování Žádosti o dotaci na Portálu Farmáře:

Cesta – Portál Farmáře

Po vyplněí formulář Ždosti o dotaci a zasláním přs Portál farmář musí být tato Ždost o dotaci vytišěa (z Portálu farmář – s identifikačím kódem), podepsána ždatelem, resp. statutárními zástupci, kteř jsou oprávněi podepisovat v souladu s výpisem z Obchodního rejstřku nebo jiného osvěční právního statusu, a doručna na podatelnu RO SZIF (osobněpošou/datovou schránkou) a to nejpozděi v poslední den přjmu Ždostí o dotaci dle vyhlášného kola.

V přpaděnesplněí výš uvedeného, nebude Ždost o dotaci zaregistrována, resp. Ždosti o dotaci bude ukončna administrace.

Pro přpomenutí uvádíme, ž dokumenty odesílané ždatelů př administraci ždostí o dotaci PRV jsou k dispozici na Portálu farmář. Cesta –

Portál Farmář . Odeslané dokumenty ze SZIFNová podání Ždosti PRV – projektová opatřní záloža „e stažní“

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce