KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dvacáté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v září 2014

15/08/14

  Všechna opatření, na něž budou v rámci dvacátého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví. příjemci dotace mohou být fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 3.1. Společné […]

 

Všechna opatření, na něž budou v rámci dvacátého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví. příjemci dotace mohou být fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství –

příjemci dotace mohou být vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, Rybářské sdružení ČR a rybářské svazy.

3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich –

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o dotaci se bude řídit Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření OP Rybářství pro 20. kolo.

příjemci dotace mohou být vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství; výzkumný ústav se zaměřením na rybářství; Rybářské sdružení ČR; rybářské svazy; právnické či fyzické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a Ministerstvo zemědělství.

Dvacáté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 16. 9. 2014 a ukončeno 29. 9. 2014 ve 13 hodin.

Pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c):

Příjem žádostí bude probíhat

od 16. 9. 2014. Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím Portálu farmáře

s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Pro opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství a pro opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich:

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat

od 16. 9. 2014 od 9 hodin, kdy bude žadatelům umožněno zasílat elektronicky podepsané Žádosti o dotace s přílohami přes Portál farmáře na příslušný RO SZIF.

Žádosti o dotace budou přijímány pouze plně elektronickou cestou, bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Příjem žádostí končí 29. 9. 2014 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 (včetně instruktážních listů) na otevíraná opatření a záměry bude zveřejněna na Portálu farmáře SZIF od 2. 9. 2014.

 

Zdroj: SZIF

V rámci dvacátého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty opatření:

2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c) –

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce