KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Brabec podepsal dotace pro další zásobníkové projekty za 651 milionů

10/09/14

10.09.2014 – Ministerstvo životního prostředí zrychluje čerpání dotací z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí. Poté, co ministr Brabec před dvěma týdny schválil projekty ze zásobníku téměř za 300 milionů korun, podepsal nyní dotace pro dalších 292 projektů. Tentokrát v hodnotě přes půl miliardy. Žadatelé musí pro získání dotace splnit důležitou podmínku: Své projekty musí zrealizovat […]

10.09.2014 – Ministerstvo životního prostředí zrychluje čerpání dotací z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí. Poté, co ministr Brabec před dvěma týdny schválil projekty ze zásobníku téměř za 300 milionů korun, podepsal nyní dotace pro dalších 292 projektů. Tentokrát v hodnotě přes půl miliardy. Žadatelé musí pro získání dotace splnit důležitou podmínku: Své projekty musí zrealizovat a profinancovat z peněz tohoto programového období ještě letos.

Ministr Brabec od svého nástupu do funkce usiluje o minimalizaci ztráty finančních prostředků v programovém období 2007-2013. Důkazem toho je i další balík schválených projektů z tzv. zásobníku. V první vlně ministr podepsal dotace pro 88 projektů v hodnotě 284 milionů, nyní je to víc než dvojnásobek.

„Jsem rád, že se nám daří plnit slib, který jsem dal veřejnosti při svém nástupu do funkce. Teď jsme dali zelenou realizaci 292 projektů v celkové hodnotě 651 milionů korun. Opět jsou to tzv. zásobníkové projekty, tedy kvalitní projekty, které sice splnily v rámci už proběhlých výzev všechny náležitosti, ale tehdy se na ně nedostalo, protože na ně nezbyly peníze. Tito žadatelé teď na dotaci můžou dosáhnout. Musí ovšem splnit jednu zásadní podmínku. Své projekty musí zrealizovat a profinancovat ještě v letošním roce," vysvětluje ministr Brabec.

V tomto balíku schválených projektů půjde nejvíce peněz – téměř 370 milionů – na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, zejména na snížení prašnosti ve městech a obcích. Dále ministr schválil projekty na zlepšení vodního režimu krajiny – hlavně na výstavbu retenčních nádrží či odbahnění rybníků. Dotace půjdou i do budování infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, tedy především na výstavbu nebo úpravy nových ekocenter, poraden, zahrad či hřišť v přírodním stylu. Další peníze pak půjdou do zateplování budov, konkrétně základních škol, kulturních domů či zdravotních středisek.

V současné době Státní fond životního prostředí ČR v tzv. zásobníku projektů eviduje ještě skoro 400 projektů v celkové hodnotě zhruba 1,7 mld. korun. Další žadatelé, jejichž projekty v zásobníku zatím zůstaly, se mohou o vyjmutí z něj dále hlásit na SFŽP ČR. Zároveň ale musí ke své žádosti doložit reálný harmonogram s přesně stanoveným datem ukončení realizace a profinancování projektu, a to do konce letošního roku.

tabulka se schválenými projekty

Kontakt pro více informací:
Jana Taušová
Tiskové oddělení MŽP
Mobil: 739 242 379
Tel.: 267 122 944
E-mail: tiskove@mzp.cz

Zařazeno v Aktuálně