KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prodloužení účinnosti speciálních nájemních smluv PRV (AEO)

31/10/14

  31.10.2014 Tisková zpráva – Informace Státního pozemkového úřadu Státní pozemkový úřad (SPÚ) umožní klientům, jejichž speciální nájemní smlouva PRV (Program rozvoje venkova na období 2007-2013) je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014 a mají zájem o zařazení do opatření nového Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, prodloužení doby účinnosti smlouvy do 30. […]

 

31.10.2014

Tisková zpráva – Informace Státního pozemkového úřadu

Státní pozemkový úřad (SPÚ) umožní klientům, jejichž speciální nájemní smlouva PRV (Program rozvoje venkova na období 2007-2013) je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014 a mají zájem o zařazení do opatření nového Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, prodloužení doby účinnosti smlouvy do 30. 6. 2015.  Nájemce musí podat žádost o prodloužení účinnosti místně příslušnému pracovišti SPÚ v termínu do 30. 11. 2014. Změna bude realizována prostřednictvím dodatku ke stávajícím nájemním smlouvám.

Zdroj: MZe