KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin

24/11/14

  21.11.2014 Dne 24. 11. 2014 začne příjem Žádostí o standardizaci místních akčních skupin. Součástí standardizace je i splnění podmínky 3.3.5.3 MAS získala nejhůře ohodnocení B v hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti. Hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti MAS bude prováděno externím subjektem dle metodiky, která byla vydiskutována […]

 

21.11.2014

Dne 24. 11. 2014 začne příjem Žádostí o standardizaci místních akčních skupin. Součástí standardizace je i splnění podmínky 3.3.5.3 MAS získala nejhůře ohodnocení B v hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti.

Hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti MAS bude prováděno externím subjektem dle metodiky, která byla vydiskutována dle potřeb MAS s vybraným dodavatelem Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. Metodika, dle které bude hodnocení prováděno, je součástí tohoto článku. V příloze je dále zveřejněn Formulář vstupních dat, který bude nedílnou součástí Žádosti o standardizaci.

Přílohy