KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhlášení výtvarné a literární soutěže v Posázaví

19/01/15

Společnost Posázaví o.p.s. a CESTY SKLA, o.p.s. vyhlašují v rámci projektu „Po cestách a hradech doby Karla IV.“ VÝTVARNOU A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL Z REGIONU POSÁZAVÍ A ŽÁKY TERCIE A KVARTY GYMNÁZIA BENEŠOV Ø Téma soutěže: Průvodce nejen po památkách v našem regionu… Ø Soutěže se může zúčastnit 4členný tým žáků 8. […]

Společnost Posázaví o.p.s.
a CESTY SKLA, o.p.s.
vyhlašují v rámci projektu „Po cestách a hradech doby Karla IV.“
VÝTVARNOU A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Z REGIONU POSÁZAVÍ A ŽÁKY TERCIE A KVARTY GYMNÁZIA BENEŠOV

Ø Téma soutěže: Průvodce nejen po památkách v našem regionu…
Ø Soutěže se může zúčastnit 4členný tým žáků 8. a 9. tříd základních škol a žáků tercie a kvarty Gymnázia Benešov (soutěžní týmy si sestaví škola dle vlastního výběru).
Ø Soutěž je pojata jako práce školních týmů, které vypracují výtvarná a literární díla v průběhu ledna–května 2015.
Ø Do soutěže se mohou hlásit týmy od 19. do 31. 1. 2015. Kontakt: Bohunka Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel.: 723 881 081.
Motivace zúčastnit se soutěže je opravdu veliká! Vítězný tým získá možnost strávit tři dny v technické památce v regionu Posázaví. A protože mají i technické památky svá tajemství, necháme objekt, kde prožijete své třídenní dobrodružství, v utajení až do přihlášení se do soutěže.
Soutěž je rozdělena do dvou fází, které na sebe budou navazovat, a pro zdárné ukončení je potřeba absolvovat obě dvě:
1.    fáze: 1. 2. – 16. 3. 2015.
Soutěžní týmy vypracují Průvodce mým krajem, po okolních památkách v regionu Posázaví
s použitím vlastních fotografií, kreseb, vlastnoručně vytvořených map, textů čerpaných z literatury (ne stahovaných z internetu). Součástí průvodce bude i inzerát zvoucí k návštěvě dané památky (zaměřený na návštěvníky a turisty).
 
2.    fáze: 16. 3. – 27. 4. 2015
Návrh vitráže do okna na téma Památka našeho kraje (může vycházet z bodu 1.) Velikost práce – barevně na čtvrtku A2.
 
Literární i výtvarné práce budou veřejně vystaveny v závislosti na počtu přihlášených týmů, a to fyzicky, či v elektronické podobě.
Vítěz soutěže bude vyhlášen v týdnu od 11. do 15. 5. 2015.
Další informace o soutěži získáte na internetových stránkách Posázaví o.p.s. (www.leaderposazavi.com).

Cena pro vítěze:
>> Inzerát vytvořený v 1. kole bude uveřejněn ve Zpravodaji Posázaví 2/2015.
>>> Pobyt od 3. do 5. června 2015 v zajímavém místě regionu Posázaví.