KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Strategie regionu Posázaví

16/04/15

  Strategie regionu Posázaví: důraz na sociální začleňování a mezigenerační soužití   Sociální začleňování, mezigenerační soužití, vzdělávání nebo agroturistika – to jsou některé z priorit rozvoje regionu Posázaví do roku 2020. Jsou zahrnuty v připravované Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, která bude důležitým podkladem pro získání finančních prostředků na realizaci projektů v regionu. Podle předběžných […]

 
Strategie regionu Posázaví: důraz na sociální začleňování a mezigenerační soužití
 
Sociální začleňování, mezigenerační soužití, vzdělávání nebo agroturistika – to jsou některé z priorit rozvoje regionu Posázaví do roku 2020. Jsou zahrnuty v připravované Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, která bude důležitým podkladem pro získání finančních prostředků na realizaci projektů v regionu. Podle předběžných informací by do Posázaví mělo v období 2014–2020 přijít dohromady kolem 186 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. První výzvy k podání žádostí o dotace by měly být vypsány na začátku roku 2016. Žadatelé by už proto měli začít s přípravou projektů.
 
„Výkonný výbor Místní akční skupiny (MAS) Posázaví ve spolupráci s Kontrolním výborem a Výběrovou komisí pracují na specifikaci cílů rozvoje regionu. Snažíme se určit směr toku financí tak, aby odpovídal mezigeneračním potřebám obyvatel regionu. Daleko větší tlak a vazba jsou na sociální inkluzi, odpadl spolkový i zájmový život, prostor se hodně otevírá sociálnímu podnikání a začleňování znevýhodněných nebo sociálně vyloučených skupin osob,“ řekl předseda Výkonného výboru Miroslav Němec.
 
Nyní se podle něj specifikují oblasti podpory, takzvané fiche. „Mělo by jich být devět a v tuto chvíli se připravují alokace peněz a preferenční kritéria pro každou z nich. Odsouhlasit je musí ještě Programový výbor MAS,“ konstatoval Miroslav Němec. Výkonný výbor si ke spolupráci přizval Kontrolní výbor a Výběrovou komisi, a to kvůli jejich zkušenostem s výběrem projektů v minulém programovacím období. „Je to hodně důležité zejména pro zacílení jednotlivých fichí na konkrétní skupinu lidí,“ zdůvodnil Miroslav Němec. Zůstane se také u osvědčeného principu výběru projektů – žadatelé je budou muset veřejně obhájit před Výběrovou komisí, čemuž bude opět předcházet výjezd komisařů na plánovaná místa realizace projektů.  
 
Ověřenou metodu výběru projektů k financování podporuje i členka Výkonného výboru Lucie Onderčaninová. „Snažíme se vyjít ze zkušeností minulých let. Snažíme se podchytit a odstranit případné otazníky, které se v minulosti vyskytly, aby to žadatelé měli co nejjednodušší, aby výběr měl co nejméně slabých míst a byl co nejtransparentnější,“ řekla. Navrhované fiche podle ní ale obsahují nová témata a podporují jiné oblasti než dosud.
 
Výkonný výbor navrhl vytvořit následující fiche: Bezpečná cesta nejen do školy, Vzdělávání, Rodinná komunitní centra, Sociální komunitní centra, Sociální podnikání, Sociální a komunitní služby v komunitě, Sociální podnikání, Agroturistika a podpora místních výrobců a Lesy, voda, rekreace. Podle předběžných návrhů by na ně z Integrovaného regionálního operačního programu mělo jít 106 083 000 Kč, z Programu rozvoje venkova 50 314 000 Kč a z Operačního programu Zaměstnanost do 30 milionů Kč.
 
V letech 2007–2013 výrazně pomáhal k naplnění strategie rozvoje regionu Posázaví Strategický plán LEADER, financovaný z evropských peněz. MAS Posázaví, která ho administrovala, z něj rozdělila mezi žadatele kolem 90 milionů korun. Byla za ně postavena nová hřiště, opraveny kapličky a hasičské zbrojnice, vybudována vesnická muzea nebo naučné stezky.
 
Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.