KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MŽP vyhlašuje první výzvy z nového OPŽP 2014-2020

22/06/15

  19. 06. 2015 Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašuje v dubnu avizované první výzvy [1] k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Monitorovací výbor OPŽP tento týden potvrdil všechna kritéria a dokumenty zveřejněné v avízech výzev v dubnu letošního roku. Žádosti budou přijímány od 14. srpna […]

 

19. 06. 2015

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašuje v dubnu avizované první výzvy [1] k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Monitorovací výbor OPŽP tento týden potvrdil všechna kritéria a dokumenty zveřejněné v avízech výzev v dubnu letošního roku. Žádosti budou přijímány od 14. srpna na projekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu a ochrana přírody. V prvních výzvách je pro žadatele připraveno 9 miliard korun.

„Jsem rád, že se před několika týdny avizované výzvy staly skutečností a my dnes startujeme oficiální „ostré“ výzvy. Dnešní vyhlášení výzev znamená start nového programového období 2014–2020. Státní fond životního prostředí jede pořád na plné obrátky. Jednak aby uzavřel končící programové období a vyčerpal ještě letos bezmála 40 miliard korun, a zároveň už poskytuje žadatelům konzultace pro nové projekty v rámci OPŽP 2014–2020. Od 14. srpna začne Fond přijímat žádosti,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v rámci prvních výzev bude činit více než 9 miliard korun. Alokace finančních prostředků pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je stanovena na 1,3 miliardy korun, pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech na 2,5 miliardy korun, pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik na 2,36 miliardy korun a konečně pro projekty z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu byla alokace finančních prostředků na podporu vybraných projektů stanovena na 2,889 miliardy korun. Výzvy jsou určeny na individuální projekty, u nichž celkové náklady projektu nesmějí přesáhnout 50 milionů eur, včetně daně z přidané hodnoty.

Vyhlášení výzev předcházelo finální schválení výběrových kritérií monitorovacím výborem operačního programu, v němž zasedají odborníci ze státní, akademické, soukromé i neziskové sféry a který se konal v úterý 16. června.

„Snažili jsme se o to, aby výzvy i kritéria byly nastaveny ve spolupráci s žadateli i odbornou veřejností, aby reflektovaly účelnost, efektivnost a hospodárnost. To se netýká pouze aktuálních výzev, ale vůbec fungování celého nového Operačního programu Životní prostředí,“ uvedl náměstek ministra pro fondy EU Jan Kříž.

„Žadatelé o dotaci mají nyní dostatek času na to, aby do srpna připravili kvalitní projekty. Již od konce dubna letošního roku, kdy jsme zveřejnili avíza výzev, poskytujeme desítky konzultací týdně nad připravovanými projektovými náměty,“ sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR, v případě prioritní osy 4 pak Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Žádosti budou podávány prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací.

Veškerou dokumentaci k prvním výzvám z OPŽP 2014–2020 najdete na tomto odkazu.

Poznámky:

[1] TZ k dubnovým avízům výzev je na tomto odkazu.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce