KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

V areálu křečovické školy vyrostla nová přírodní zahrada

29/06/15

  Zahrada mateřské a základní školy v Křečovicích je v novém. Proměnila se v souladu s principy takzvané přírodní zahrady, které respektují přírodní podmínky daného prostředí. Objevily se v ní bylinkové a zeleninové záhony, ovocný sad, trvalkový a motýlí záhon, luční porost, domečky a tunely z vrbového proutí i hmatová stezka. Využívat ji mohou nejen […]

 
Zahrada mateřské a základní školy v Křečovicích je v novém. Proměnila se v souladu s principy takzvané přírodní zahrady, které respektují přírodní podmínky daného prostředí. Objevily se v ní bylinkové a zeleninové záhony, ovocný sad, trvalkový a motýlí záhon, luční porost, domečky a tunely z vrbového proutí i hmatová stezka. Využívat ji mohou nejen děti z mateřské a základní školy, volně přístupnou část také obyvatelé a návštěvníci Křečovic. Náklady na přestavbu zahrady dosáhly 1,7 milionu korun bez DPH, z toho 1,4 milionu korun pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí a zbytek zaplatila obec.
 
„Je nezbytné připomínat význam přírodního bohatství a jeho šetrné využití dětem, žákům, jejich sourozencům, rodičům, prarodičům i dalším obyvatelům Křečovic. I když od těch starších se můžeme také mnohému naučit,“ řekla místostarostka Monika Pechačová. Environmentální výchova podle ní zahrnuje různé aspekty, a to od představení pestrosti sortimentu užitkových rostlin – zeleniny, ovoce a bylinek –, přes ukázky koloběhu živin v přírodě (kompostování) až po pozorování živočichů.
 
Do vnitřního areálu zahrady, ohraničeného dřevěným plotem, byly umístěny bylinkové a zeleninové záhony, na nichž budou moci děti pozorovat růst a vývoj rostlin. Do ovocného sadu byly vysázeny nejen osvědčené odrůdy jabloní, hrušní a třešní, ale také méně známé druhy ovoce, například jeřáb sladkoplodý, moruše, mišpule nebo kdoule. Výpěstky budou využity ve školní kuchyni.
 
Před vstupem do budovy školy a školky vznikl záhon s atraktivně kvetoucími trvalkami, které znaly už naše babičky. Na záhoně ve vnitřním areálu školy zase rostou keře a rostliny, které výrazně lákají motýly a další hmyz. Plocha celého areálu pak byla oseta kvetoucím lučním trávníkem.
 
V zahradním areálu byly postaveny také vrbové domečky a tunely, které představují atraktivní herní prvky pro děti. Zajímavá je i hmatová stezka u dětského hřiště, kterou tvoří chodníček postavený z různých druhů materiálů. Nechybí tu ani kontejnery na tříděný odpad a barel na zachycení dešťové vody, která se pak používá k zalévání. Dřevěný altán byl přebudován na venkovní učebnu.
 
Podle Moniky Pechačové patří poděkování za úspěšnou realizaci projektu škole, která pomáhala s přípravou projektu, jeho zhotoviteli Aleši Kruchňovi, autorovi ilustrací na informačních panelech Leoši Zimovi, odbornému poradci Josefu Součkovi a administrátorovi projektu Posázaví o.p.s.
 
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.
 
 
 
Kontakt pro další informace:
místostarostka Monika Pechačová, tel.: 606 424 895, e-mail: ou.krecovice@sendme.cz