KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Národní rezerva prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic pro rok 2015

17/09/15

  V Praze dne 17. 9. 2015 Státní zemědělský intervenční fond v souladu s §2 odst. 3 nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, oznamuje, že národní rezerva prémiových práv činí na krávy bez tržní produkce mléka 1 prémiové […]

 

V Praze dne 17. 9. 2015

Státní zemědělský intervenční fond v souladu s §2 odst. 3 nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, oznamuje, že národní rezerva prémiových práv činí na krávy bez tržní produkce mléka 1 prémiové právo, na bahnice 9 prémiových práv.

Vzhledem k nízkému stavu národní rezervy prémiových práv nebude Státní zemědělský intervenční fond v souladu s §2 odst. 4 nařízení vlády č. 196/2005 prémiová práva v tomto kalendářním roce rozdělovat.

Ing. Michal Barbuš

vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce