KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace pro žadatele k opatření předčasné ukončení zemědělské činnosti

11/12/15

Žádost o dotaci (PUZČ HRDP) Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD) V Praze dne 10. prosince 2015 Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu […]

Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)
Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)
V Praze dne 10. prosince 2015
Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova – opatření 1.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2016 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.
Žádost je podávána na formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je dostupný na všech Regionálních pracovištích SZIF nebo ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz a to:
Žádost o dotaci (PUZČ HRDP) v sekci Další dotační programy/Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)/oddíl Předčasné ukončení zemědělské činnosti;
Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD) v sekci Program rozvoje venkova/Osa I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti.
Za datum podání žádosti se bere datum doručení žádosti na SZIF.
Mgr. Petr Zadražil
Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem

Zařazeno v Aktuálně