KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace pro žadatele prvního kola příjmu žádostí v programu rozvoje venkova

21/01/16

  V Praze dne 20. ledna 2016 Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen a Náhradník, budou v následujících dnech prostřednictvím Portálu farmaře informováni o výsledku administrativní kontroly. V případě, že V případě, že Doplnění dokumentace se provádí prostřednictvím Portálu farmáře a může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou. V případě, […]

 

V Praze dne 20. ledna 2016

Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen a Náhradník, budou v následujících dnech prostřednictvím Portálu farmaře informováni o výsledku administrativní kontroly.

V případě, že

V případě, že

Doplnění dokumentace se provádí prostřednictvím Portálu farmáře a může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou. V případě, že do výše uvedeného termínu nebude na tuto Žádost o doplnění reagováno nebo doplnění nebude kompletní, budeme nuceni Vaší Žádost o dotaci zamítnout.

nebudou zjištěny odstranitelné nedostatky, obdrží žadatel prostřednictvím Portálu farmáře Oznámení o provedené administrativní kontrole. Pro operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 4.3.2 Lesnická infastruktura bude Oznámení o provedené administrativní kontrole obsahovat výzvu k doložení příloh ke stavebnímu řízení (opatření stavebního úřadu včetně projektové dokumentace) a EIA (souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostření) a případně aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci, dle Specifické části Pravidel. Projekty, které dokládají výše uvedené přílohy, musí provést doplnění do 29.2.2016. budou zjištěny odstranitelné nedostatky, obdrží žadatel prostřednictvím Portálu farmáře Žádost o doplnění neúplné dokumentace. U projektů, které nedokládají přílohy ke stavebnímu řízení (opatření stavebního úřadu včetně projektové dokumentace) a EIA (souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostření) musí být odstraněny zjištěné nedostatky do 14 kalendářních dnů od vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace. U projektů, které dokládají přílohy ke stavebnímu řízení (opatření stavebního úřadu včetně projektové dokumentace) a EIA (souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostření) musí být odstraněny zjištěné nedostatky do 29.2.2016.

Podrobný postup pro Doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře je k dispozici na stránkách

https://www.szif.cz/cs/prv2014 (sekce „KE STAŽENÍ“, složka „Podrobné postupy administrativních kroků Žádostí PRV …“).