KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ)

21/01/16

Informace pro žadatele k opatření Žádost o dotaci (PUZČ HRDP) Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)   Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu […]

Informace pro žadatele k opatření
Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)
Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)
 
Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova – opatření 1.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2016 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.
Žádost je podávána na formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je dostupný na všech Regionálních pracovištích SZIF nebo ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz a to:
Žádost o dotaci (PUZČ HRDP) v sekci Ukončené programy/Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)/oddíl Předčasné ukončení zemědělské činnosti;
Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD) v sekci Program rozvoje venkova/Osa I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti.
Za datum podání žádosti se bere datum doručení žádosti na SZIF.
U opatření PUZČ již není možné podávat žádosti o vstup do opatření. Příjem žádostí je pouze na závazky vzniklé z předchozích let, tzn. žádost o dotaci/žádost o proplacení mohou podávat žadatelé:
v rámci PUZČ HRDP, pokud jsou pravomocně zařazeni do programu;
v rámci PUZČ EFARD, pokud s nimi byla uzavřena Dohoda o poskytnutí dotace.
 
V Praze dne 17.12.2015
 
Mgr. Petr Zadražil
Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem
 
Dokumenty zde: