KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Předkládání faktur – upozornění pro příjemce v OPŽP

05/01/16

04.01.2016 – Pokyny pro příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2007-2013 k předkládání faktur a dokladů o úhradě ke kontrole. V souvislosti s ukončováním financování OPŽP 2007-2013 žádáme všechny příjemce podpory z OPŽP, aby nejpozději do 15. ledna 2016 vložili do IS BENE-FILL všechny faktury, na které je předpokládáno čerpání podpory, tzn. jedná se […]

04.01.2016

Pokyny pro příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2007-2013 k předkládání faktur a dokladů o úhradě ke kontrole.

V souvislosti s ukončováním financování OPŽP 2007-2013 žádáme všechny příjemce podpory z OPŽP, aby nejpozději do 15. ledna 2016 vložili do IS BENE-FILL všechny faktury, na které je předpokládáno čerpání podpory, tzn. jedná se o faktury s datem úhrady dodavatelům nejpozději 31. prosince 2015 včetně; současně je nutno zadat do IS BENE-FILL příslušné bankovní výpisy prokazující plnou úhradu faktur. Zároveň je třeba zaslat faktury vč. soupisu prací, změnových listů, atd. a bankovní výpisy na příslušného projektového manažera. Faktury vložené do IS BENE-FILL po datu 15. ledna 2016 nebudou moci být akceptovány a zahrnuty do žádostí o platbu.

Zdroj: SFŽP

Zařazeno v Aktuálně