KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Seznam daní – duben 2016

04/01/16

Seznam daní – duben 2016 01.04.2016 daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015 01.04.2016 daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám 01.04.2016 pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření […]

Seznam daní – duben 2016

 • 01.04.2016

  daň z příjmů

  podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015

 • 01.04.2016

  daň z příjmů

  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 • 01.04.2016

  pojistné

  podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám

 • 01.04.2016

  pojistné

  podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015

 • 11.04.2016

  spotřební daň

  splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.04.2016

  daň silniční

  záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016

 • 20.04.2016

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň k MOSS

 • 20.04.2016

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 20.04.2016

  odvod z loterií a jiných podobných her

  podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016

 • 25.04.2016

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016

 • 25.04.2016

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016

 • 25.04.2016

  daň z přidané hodnoty

  výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen 2016

 • 25.04.2016

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016

 • 25.04.2016

  spotřební daň

  splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.04.2016

  spotřební daň

  daňové přiznání za březen 2016

 • 25.04.2016

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)

 • Zdroj: Ninisterstvo financí

Zařazeno v Aktuálně