KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seznam daní – květen 2016

04/01/16

Seznam daní – květen 2016 02.05.2016 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016 10.05.2016 spotřební daň splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu) 20.05.2016 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost 25.05.2016 daň z přidané […]

Seznam daní – květen 2016

 • 02.05.2016

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016

 • 10.05.2016

  spotřební daň

  splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 20.05.2016

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost

 • 25.05.2016

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za duben 2016

 • 25.05.2016

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za duben 2016

 • 25.05.2016

  daň z přidané hodnoty

  výpis z evidence za duben 2016

 • 25.05.2016

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

 • 25.05.2016

  spotřební daň

  splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.05.2016

  spotřební daň

  daňové přiznání za duben 2016

 • 25.05.2016

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)

 • 31.05.2016

  daň z nemovitých věcí

  splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 • 31.05.2016

  daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 • 31.05.2016

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016

Zařazeno v Aktuálně