KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Seznam daní – únor 2016

04/01/16

Seznam daní – únor 2016 01.02.2016 biopaliva hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. 01.02.2016 daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2015 01.02.2016 daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016 01.02.2016 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za […]

Seznam daní – únor 2016

 • 01.02.2016

  biopaliva

  hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

 • 01.02.2016

  daň silniční

  daňové přiznání a daň za rok 2015

 • 01.02.2016

  daň z nemovitých věcí

  daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016

 • 01.02.2016

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015

 • 09.02.2016

  spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 15.02.2016

  daň z příjmů

  podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015

 • 15.02.2016

  daň z příjmů

  podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 • 22.02.2016

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 24.02.2016

  spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.02.2016

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za leden 2016

 • 25.02.2016

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za leden 2016

 • 25.02.2016

  daň z přidané hodnoty

  výpis z evidence za leden 2016

 • 25.02.2016

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016

 • 25.02.2016

  spotřební daň

  daňové přiznání za leden 2016

 • 25.02.2016

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok)

 • 29.02.2016

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

 • Zdroj: Ministerstvo financí

Zařazeno v Aktuálně