KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výše dotace určená na včelařská opatření v roce 2016

05/01/16

    V Praze dne 5. ledna 2016 Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2016 na dotace na včelařská opatření. Podle prováděcího rozhodnutí Evropské Komise ze dne 12. 8. 2013 celková částka na včelařská opatření pro rok 2016 činí 2 329 120 EUR. […]

 

 

V Praze dne 5. ledna 2016

Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2016 na dotace na včelařská opatření.

Podle prováděcího rozhodnutí Evropské Komise ze dne 12. 8. 2013 celková částka na včelařská opatření pro rok 2016 činí 2 329 120 EUR. Pro stanovení celkové finanční částky v Kč byl v souladu s čl. 34 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, užit směnný kurz ECB ze dne 31. 12. 2015 ve výši 27, 023 CZK/EUR.

Finanční částka v Kč určená pro rok 2016 na dotace na opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh byla v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise stanovena ve výši 62 939 810 Kč.

Ing. Michal Barbuš

vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace