KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

2. kolo příjmu žádostí z PRV 2014 – 2020

19/02/16

    V Praze dne 10. února 2016 Ve 2. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice […]

 

 
V Praze dne 10. února 2016
Ve 2. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.
Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. května 2016 8:00 hodin do 16. května 2016 13:00 hodin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

operace

Alokace (Kč)

1.1.1 Vzdělávací akce

57 750 000

1.2.1 Informační akce

38 500 000

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

337 500 000

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

693 900 000

6.4.2 Podpora agroturistiky

353 100 000

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

20 000 000

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

43 700 000

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

126 000 000

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

31 500 000

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

84 000 000

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

56 000 000

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

220 000 000

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

31 900 000

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

205 100 000