KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe letos podpoří dobré životní podmínky zvířat, hospodaření šetrné k zemědělské půdě a pěstování jahodníku

19/02/16

  17.2.2016 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo změny v podmínkách pro poskytování dotace na dobré životní podmínky zvířat v hospodářských chovech, agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství. Hlavním záměrem bylo zpřesnění pravidel podle zkušeností ze zemědělské praxe.   Zvýší se příspěvek na suchostojné krávy a zvětšení plochy pro odstavená selata. Hospodáři budou v chovech moci využívat […]

 

17.2.2016
Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo změny v podmínkách pro poskytování dotace na dobré životní podmínky zvířat v hospodářských chovech, agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství. Hlavním záměrem bylo zpřesnění pravidel podle zkušeností ze zemědělské praxe.
 
Zvýší se příspěvek na suchostojné krávy a zvětšení plochy pro odstavená selata. Hospodáři budou v chovech moci využívat dezinfekční přípravky s delší dobou účinnosti, aby mohli postřik aplikovat méně často.
Konkrétně Ministerstvo navrhuje zvýšení sazeb pro suchostojné krávy ze stávajících 1 540 korun/VDJ na 1 702 korun/ VDJ (VDJ je velká dobytčí jednotka, což odpovídá přibližně jedné dvouleté krávě).  Sazba na odstavená selata by měla vzrůst z 1 756 korun/VDJ na 2 405 korun/VDJ (což je zhruba 30 selat). Opatření bylo v ČR poprvé zavedeno vloni, celková roční podpora se odhaduje ve výši přes 600 milionů korun. Podle údajů Státního zemědělského intervenčního fondu o tuto dotaci v roce 2015 požádalo více než 800 subjektů.
V ekologickém zemědělství se rozšiřuje podpora o pěstování jahodníku. Tato změna odráží potřebu rozvoje a podpory další plodiny, kterou budou zemědělci pěstovat ekologickým způsobem. Sazba dotace by měla dosáhnout 15 754 korun/ha. Součástí tohoto návrhu je podmínění dotace minimální zemědělskou činností, která se zavádí i pro opatření Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními podle nařízení a Platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě. V roce 2015 požádalo o dotaci pro ekologické zemědělství přibližně 3 700 žadatelů, mezi které Ministerstvo rozdělí asi 1,4 miliardy korun na 464 tisíc hektarů zemědělské půdy.
V rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření mohou zemědělci nově žádat o dotaci ve výši 15 132 korun/ha na zatravňování drah soustředěného odtoku (tedy na zatravnění míst na poli, která jsou nejvíce ohrožená vodní erozí). Také v tomto opatření mohou pěstitelé nově získat dotaci i na jahodník v režimu integrované produkce se sazbou dotace 11 700 korun/ha. Zároveň bylo umožněno pěstování zeleniny nejen na orné půdě, ale také na jiné trvalé kultuře. Nově musí být žadateli respektována povinnost minimální zemědělské činnosti, specifikované v rámci přímých plateb. V roce 2015 bylo podáno zhruba 14 800 žádostí o podporu na celkovou výměru 1,07 milionu hektarů zemědělské půdy a podporou asi 3,4 miliardy korun.
Poznámka: Sazby jsou v eurech, přepočet na koruny se řídí aktuálním kurzem
Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství