KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Rozšíření elektronického podání žádostí

19/02/16

    V Praze dne 15. února 2016 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. rozšířil v souvislosti se zkvalitňováním služeb pro své klienty možnost elektronického podání žádostí u dalších programů. Od 15. 2. 2016 tak mohou žadatelé o poskytnutí podpory elektronicky podávat žádosti o podporu v rámci všech otevřených programů nabízených PGRLF. Elektronický […]

 
 
V Praze dne 15. února 2016
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. rozšířil v souvislosti se zkvalitňováním služeb pro své klienty možnost elektronického podání žádostí u dalších programů. Od 15. 2. 2016 tak mohou žadatelé o poskytnutí podpory elektronicky podávat žádosti o podporu v rámci všech otevřených programů nabízených PGRLF.
Elektronický formulář žádosti pro každý vybraný program o poskytnutí podpory je k dispozici na internetových stránkách www.pgrlf.cz v sekci Podat žádost.
Za datum podání žádosti se rozumí datum odeslání e-mailu potvrzujícího přijetí žádosti PGRLF.
V případě, kdy klient nevyužije možnost elektronického podání, je i nadále možné žádost o poskytnutí podpory podat na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu nebo přímo na PGRLF.
Zdroj: PGRLF

Zařazeno v Aktuálně