KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele 1. a 2. kola PRV

30/05/16

Informace pro žadatele 1. a 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 vzhledem k omezené funkčnosti Portálu farmáře dne 23. 5. 2016   V Praze dne 27. května 2016   Vzhledem k přetížení Portálu farmáře dne 23. 5. 2016, tedy posledního dne příjmu žádostí 2. kola příjmu žádostí (do 13:00 hodin) a posledního dne dokládání příloh […]

Informace pro žadatele 1. a 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 vzhledem k omezené funkčnosti Portálu farmáře dne 23. 5. 2016  

V Praze dne 27. května 2016  
Vzhledem k přetížení Portálu farmáře dne 23. 5. 2016, tedy posledního dne příjmu žádostí 2. kola příjmu žádostí (do 13:00 hodin) a posledního dne dokládání příloh k zadávacímu/výběrovému řízení žádostí 1. kola PRV (do 24:00 hodin), bude subjektům, kterým se nepodařilo dokončit podání prostřednictvím Portálu farmáře, umožněno podání dodatečné. 
V této souvislosti budou dotčené subjekty kontaktovány s informací o dalším postupu.    
Odbor projektových opatření rozvoje venkova