KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

O dotace na projekty environmentálního vzdělávání byl velký zájem

04/08/16

04.08.2016 – V červenci skončil příjem žádostí ve dvou výzvách Národního programu Životní prostředí zaměřených na environmentální vzdělávání a na odstranění zápachu. Zájem o dotaci na projekty environmentálního vzdělávání překročil alokovanou částku výzvy téměř čtyřikrát.  Dotace na eliminaci zápachu Od prvního července si mohli znečišťovatelé historicky vůbec poprvé požádat o dotaci na odstranění zápachu provozu […]

04.08.2016
V červenci skončil příjem žádostí ve dvou výzvách Národního programu Životní prostředí zaměřených na environmentální vzdělávání a na odstranění zápachu. Zájem o dotaci na projekty environmentálního vzdělávání překročil alokovanou částku výzvy téměř čtyřikrát. 

Dotace na eliminaci zápachu

Od prvního července si mohli znečišťovatelé historicky vůbec poprvé požádat o dotaci na odstranění zápachu provozu nebo na snížení emisí těžkých kovů. Z Národního programu Životní prostředí bylo pro tyto účely vyčleněno 50 milionů korun. Výzva byla zaměřena na provozy, které zápachem obtěžují své okolí. Tedy zejména na takové, které stojí v blízkosti obytné zástavby.
Do 27. července, do kdy příjem žádostí o dotaci trval, Státní fond životního prostředí ČR obdržel 20 žádostí s požadovanou podporou ve výši téměř 70 milionů korun.
V případě redukce zápachu z technologických zdrojů půjdou dotace na snižování koncentrace pachových látek v podobě opatření, jakými jsou biofiltry, biopračky, mokré vypírky plynů, chemická absorpce, plazmové čištění, případně dopalovací jednotka. Projekty budou podpořeny částkou maximálně 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Podpora environmentálního vzdělávání

Na stabilizaci systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) bylo určeno 25 milionů korun. Žádosti o dotaci byly přijímány od 14. června do 30. července 2016. Za tu dobu se sešlo 86 projektů, které požadují dotaci v celkové výši téměř 92 milionů korun, což je téměř čtyřnásobek alokované částky.
Podporovány budou realizace zavedených EVVO projektů pro školy všech stupňů a environmentální vzdělávání veřejné správy, rozvoj metodického zázemí pro vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy a aktivity zaměřené na interpretaci přírody v chráněných oblastech.
Projekty mají zlepšit znalosti a dovednosti v oblasti životního prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje a zároveň školám poskytnout kvalitní programy jako důležitý doplněk výuky. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž projekty na tvorbu metodik a vzdělávání lektorů nebo na interpretaci přírodního dědictví mohou získat minimálně 300 tisíc a maximálně jeden milion korun. Do výše až 2 milionů korun mohou být podpořeny projekty v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
V současné době probíhá formální posouzení a hodnocení žádostí z obou výzev. Očekáváme, že během podzimu by měli mít žadatelé jasno, zda se svými projekty uspěli.
Zdroj: Státní fond životního prostředí

Zařazeno v Aktuálně