KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Semináře informovaly, jak bojovat se suchem a ekologickými zátěžemi

04/08/16

  04.08.2016 – Na přelomu července a srpna se v Ostravě, Praze a Brně uskutečnila série tří půldenních seminářů zaměřených na problematiku sanací ekologických zátěží a boje se suchem. Zájem o ně byl opravdu veliký, zúčastnilo se jich bezmála 170 zájemců o dotace z Operačního programu Životní prostředí i Národního programu Životní prostředí. Pro všechny, […]

 

04.08.2016 – Na přelomu července a srpna se v Ostravě, Praze a Brně uskutečnila série tří půldenních seminářů zaměřených na problematiku sanací ekologických zátěží a boje se suchem. Zájem o ně byl opravdu veliký, zúčastnilo se jich bezmála 170 zájemců o dotace z Operačního programu Životní prostředí i Národního programu Životní prostředí. Pro všechny, kteří se nemohli seminářů zúčastnit, jsou prezentace ze seminářů k dispozici ke stažení na webových stránkách.
Semináře připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR a jejich hlavním cílem bylo nabídnout zájemcům o dotace užitečné informace jak správně postupovat u projektů zaměřených na hospodaření s vodou, na odstraňování nelegálních skladů odpadů nebo odstranění nebezpečných ekologických zátěží. Představeny byly i aktuální možnosti dotací, které je možné na tyto projekty čerpat. 
Série seminářů byla určena především pro starosty, zástupce městských částí či krajských úřadů, zpracovatele projektů a projektových žádostí. Na seminář jich přišlo takřka 170, z nichž zhruba 90 % uvažuje o realizaci projektů řešících boj se suchem či ekologické zátěže. Vyplynulo to z dotazníkového šetření SFŽP ČR. Velký zájem účastníci seminářů projevili zejména o projekty zaměřené na průzkum a budování zdrojů pitné vody. O podporu na tato opatření by se chtěla ucházet téměř polovina z přítomných zástupců měst a obcí. Dotace chtějí čerpat především na vyhledávání nových podzemních zdrojů pitné vody. Zájem byl ale i o projekty zaměřené na sanaci havarijních stavů starých ekologických zátěží.
Na seminářích vystoupili odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí i zástupci měst a obcí. Jejich prezentace jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách SFŽP ČR.
Prezentace ke stažení

 

Zdroj: státní fond životního prostředí

Zařazeno v Aktuálně