KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Včelařská opatření – kontroly na místě u vzdělávacích akcí

01/09/16

Informace o kontrolách na místě v rámci „včelařských opatření – technická pomoc, vzdělávání“ dle NV č. 197/2005 Sb., ve znění NV č. 237/2016 Sb. V Praze dne 31. srpna 2016  Počínaje včelařským rokem 2016/2017 budou probíhat kontroly vzdělávacích akcí formou účasti kontrolních pracovníků  SZIF přímo v době jejich konání. Všichni pořadatelé vzdělávacích akcí pro chovatele […]

Informace o kontrolách na místě v rámci „včelařských opatření – technická pomoc, vzdělávání“ dle NV č. 197/2005 Sb., ve znění NV č. 237/2016 Sb.

V Praze dne 31. srpna 2016
 
Počínaje včelařským rokem 2016/2017 budou probíhat kontroly vzdělávacích akcí formou účasti kontrolních pracovníků  SZIF přímo v době jejich konání. Všichni pořadatelé vzdělávacích akcí pro chovatele včel budou mít povinnost zasílat plány vzdělávacích akcí v elektronické podobě ČSV prostřednictvím systému CIS, případně na e-mailovou adresu  info@souvnasavrky.cz ve dvouměsíčním předstihu počínaje zářím 2016 a konče květnem 2017 pro včelařský rok 2016/2017. 
 
Dodržování výše uvedené povinnosti bude podrobeno kontrolnímu dohledu SZIF.   Formuláře „Plán provádění vzdělávacích akcí pro OO a ZO ČSV“ ZDE a „Plán provádění vzdělávacích akcí pro samostatné subjekty“ naleznete ZDE.
 
 
 
Ing. Michal Barbuš, v. r. vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace

Zařazeno v Aktuálně