KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dodatek č. 3/2016 k Pravidlům programu 129 250

22/10/16

  21.10.2016 Dodatek č. 3/2016 k Pravidlům České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. V souvislosti s účinností nového zákona  č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek vydalo Ministerstvo zemědělství dodatek č. 3/2016 čj. 58914/2016-MZE-15131 k pravidlům České republiky – Ministerstva zemědělstvíčj. […]

 

21.10.2016

Dodatek č. 3/2016 k Pravidlům České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

V souvislosti s účinností nového zákona  č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek vydalo Ministerstvo zemědělství dodatek č. 3/2016 čj. 58914/2016-MZE-15131 k pravidlům České republiky – Ministerstva zemědělství
čj. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

Konkrétně dochází k úpravě přílohy č. 1. Pravidel „Obecné podmínky postupu investorů“, kde se aktualizují se podmínky týkající se zadávání veřejných zakázek v rámci programu 129 250. Na zadávací řízení zahájená před účinností tohoto nového zákona se tento dodatek nevztahuje.

Přílohy

Zařazeno v Aktuálně, Novinky