KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zadávání veřejných zakázek: zatím stále "postaru"

24/10/16

  21.10.2016 – Státní fond životního prostředí ČR informuje žadatele o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, že dokument Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 5, je nadále platný i navzdory tomu, že v účinnost vstoupil nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Aktualizace tohoto dokumentu je závislá na úpravě […]

 

21.10.2016 – Státní fond životního prostředí ČR informuje žadatele o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, že dokument Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 5, je nadále platný i navzdory tomu, že v účinnost vstoupil nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Aktualizace tohoto dokumentu je závislá na úpravě Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, jehož gestorem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Úprava metodického pokynu je nyní projednávána v mezirezortním připomínkovém řízení. Kdy tato aktualizace nabyde účinnosti nelze odhadnout.

Žadatelé o dotaci z Operačního programu Životní prostředí proto i nadále postupují dle aktuální verze 5 dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 , přičemž tam, kde tento dokument odkazuje na již neúčinný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, aplikují se ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahem i účelem nejbližší ustanovením již neúčinného zákona.

Zdroj: SFŽP

Zařazeno v Aktuálně