KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čistá řeka Sázava 2017

19/11/16

Čistá řeka Sázava 2017 – pojďme se zajímat o místa, kde žijeme  Podnítit v lidech zájem o místa, kde žijí, a motivovat je k šetrnému chování vůči životnímu prostředí je jeden z hlavních cílů projektu Čistá řeka Sázava. Jeho organizátor, společnost Posázaví o.p.s., by ráda tradiční jarní úklid břehů jedné z nejnavštěvovanějších českých řek rozšířila […]

Čistá řeka Sázava 2017 – pojďme se zajímat o místa, kde žijeme

 Podnítit v lidech zájem o místa, kde žijí, a motivovat je k šetrnému chování vůči životnímu prostředí je jeden z hlavních cílů projektu Čistá řeka Sázava. Jeho organizátor, společnost Posázaví o.p.s., by ráda tradiční jarní úklid břehů jedné z nejnavštěvovanějších českých řek rozšířila do celého regionu i za jeho hranice. Zájemcům nabízí své zkušenosti i pomocnou ruku.

 „Na řece Sázavě už nás při úklidu bývá víceméně dost, o víc lidí už se ani nemůžeme postarat. Bylo by proto fajn, kdyby se lidé, kteří chtějí přírodě pomoci, zaměřili na své nejbližší okolí. Rádi je v tom podpoříme, poradíme jim, jak na úklid, kde sehnat pytle a rukavice, jak ve spolupráci s obcemi zajistit odvoz odpadu,“ řekla manažerka projektu Čistá řeka Sázava Denisa Cibulková. Nemusí se ale podle ní jednat jen o úklid a „honbu“ za tunami nasbíraných odpadků. Mnohem důležitějším smyslem projektu se začíná stávat osvěta a výchova lidí k šetrnému chování vůči přírodě. A začít se musí už u těch nejmenších. „Chci udělat průzkum mezi školami, a to hlavně těmi, které se do projektu zatím nezapojily. Budu se jich ptát, jak by si takovou spolupráci představovaly, jestli by je projekt zajímal. Tuším, že chodit do přírody a starat se o životní prostředí mají školy dokonce v osnovách, tak chci vyzvědět, jestli a jak je v tom můžeme podpořit,“ dodala Denisa Cibulková.

 Ráda by pokračovala v šíření myšlenky a v propagaci projektu Čistá řeka Sázava směrem k širší veřejnosti. Přispět by k tomu mohly sdílené odkazy na sociálních sítích a na webových stránkách obcí podél toku. „Chceme naše aktivity víc zviditelnit a vzbudit v lidech zájem, znamená to sdílet projekt nejen s obcemi a partnery projektu, ale i s ostatními organizacemi, které na něm s námi spolupracují, třeba s místními akčními skupinami Lípa pro venkov, Královská stezka a Havlíčkův kraj, které zajišťují úklid na horním toku řeky Sázavy, i s organizacemi jako je Ukliďme svět a Ukliďme Česko,“ uvedla Denisa Cibulková. Oslovit chce také vybrané firmy, které by se o veřejná prostranství mohly starat v rámci svých dobrovolnických dnů nebo takzvaných teambuildingů, a to průběžně po celý rok.

 Uklidit břehy řeky Sázavy a její přítoky se příští rok dobrovolníci vydají už podvanácté. Tradiční jarní úklid se uskuteční od 7. do 9. dubna 2017. Organizátoři chystají několik novinek. Jednou z nich by měl být on-line přihlašovací systém. „Otázkou je, jestli ho zvládneme připravit už na příští rok. Určitě ho ale budeme připravovat a zkoušet. Odpadne tak mravenčí práce kolem přihlašování přes maily nebo telefony. Kontaktů po telefonu se ale nechci úplně vzdát, protože se díky němu dozvím od lidí spoustu zajímavých věcí,“ konstatovala Denisa Cibulková. Dodala, že i na příští rok chystá nějakou motivační soutěž pro školy.

 Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou financovanou z dotací od obcí, z příspěvku sponzorů a dalších dárců. V prvních ročních se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se už čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Akci organizují společnosti Posázaví o.p.s., Lípa pro venkov z.s., Královská stezka o.p.s. a MAS Havlíčkův kraj o.p.s. S úklidem více než 200 kilometrů řeky Sázavy a jejích přítoků letos pomáhaly bezmála 3 000 dobrovolníků, kteří sesbírali přes 30 tun odpadků.

 Patronkou projektu, který se letos uskutečnil pod heslem Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou, je zpěvačka Aneta Langerová. Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik, společnosti Bisport s.r.o., ČEPS, a.s. a Lesy ČR, s.p., mediálním partnerem Rádio BLANÍK.

 jt

 Kontakt pro další informace:

Denisa Cibulková, manažerka projektu Čistá řeka Sázava, tel.: 608 702 061, e-mail: cibulkova@posazavi.com

Obecně prospěšná společnost Posázavíwww.posazavi.com