KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář Půdoochranné technologie

07/11/16

  V Příbrami se dne 3. 11. 2016 konal seminář „Půdoochranné technologie vhodné pro plnění podmínek DZES a nástroje pro posouzení erozního ohrožení dílů půdních bloků vedených v LPIS“. Seminář organizačně zabezpečilo Krajské informační středisko Středočeského kraje ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorace a ochrany půdy, Ministerstvem zemědělství a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Prezentace přednášejících Ing. Brázdy, […]

 

V Příbrami se dne 3. 11. 2016 konal seminář „Půdoochranné technologie vhodné pro plnění podmínek DZES a nástroje pro posouzení erozního ohrožení dílů půdních bloků vedených v LPIS“. Seminář organizačně zabezpečilo Krajské informační středisko Středočeského kraje ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorace a ochrany půdy, Ministerstvem zemědělství a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Prezentace přednášejících Ing. Brázdy, Ing. Batysty a Ing. Srbka jsou na stránkách KIS v odkazu: http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4240&ch=657&typ=2&val=4240.

Zařazeno v Aktuálně