KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Platnost nové verze formuláře měsíčního hlášení o prodejích mléka a mléčných výrobků spotřebiteli

05/01/17

  V Praze dne 30. 12. 2016   K 1. lednu 2017 vydá SZIF novou verzi formuláře měsíčního hlášení o prodejích mléka a  mléčných výrobků přímo spotřebiteli. Původní formulář s názvem „Měsíční hlášení o přímých prodejích mléka“ byl nahrazen formulářem „Měsíční hlášení o prodejích mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli“ (dále jen „hlášení“). Nový formulář hlášení bude […]

 
 
V Praze dne 30. 12. 2016
 
 
K 1. lednu 2017 vydá SZIF novou verzi formuláře měsíčního hlášení o prodejích mléka a  mléčných výrobků přímo spotřebiteli. Původní formulář s názvem „Měsíční hlášení o přímých prodejích mléka“ byl nahrazen formulářem „Měsíční hlášení o prodejích mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli“ (dále jen „hlášení“). Nový formulář hlášení bude k dispozici na ww.szif.cz/SZIF poskytuje/Společná organizace trhu/Mléko/Monitoring tržní produkce mléka/Formuláře. Nová verze formuláře byla aplikována i na Portál farmáře, přičemž způsob vyplňování hlášení zůstává nezměněn. 
 
 
 
Ing. Michaela Bartáková, vedoucí Oddělení organizací producentů a mléka SZIF