KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Seznam daní – květen 2017

05/01/17

  02.05.2017 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017 10.05.2017 spotřební daň splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu) 22.05.2017 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 25.05.2017 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a […]

 

 • 02.05.2017

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017

 • 10.05.2017

  spotřební daň

  splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

 • 22.05.2017

  daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • 25.05.2017

  daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za duben 2017

 • 25.05.2017

  daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za duben 2017

 • 25.05.2017

  daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za duben 2017

 • 25.05.2017

  energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

 • 25.05.2017

  spotřební daň

  splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

 • 25.05.2017

  spotřební daň

  daňové přiznání za duben 2017

 • 25.05.2017

  spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)

 • 31.05.2017

  daň z nemovitých věcí

  splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 • 31.05.2017

  daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 • 31.05.2017

  daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017

Zdroj: Ministerstvo financí

Zařazeno v Aktuálně