KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zahájení příjmu Žádostí o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka

05/01/17

(pro Oznámení plánu snížení produkce podaná v 1. kole) V Praze dne 3. ledna 2017 Žádosti o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka v rámci 1. kola se přijímají na centrálním pracovišti SZIF (dále jen „Fond“), Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ  110 00.   Žádosti je nutné doručit na Fond v období od 3. […]

(pro Oznámení plánu snížení produkce podaná v 1. kole)

V Praze dne 3. ledna 2017

Žádosti o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka v rámci 1. kola se přijímají na centrálním pracovišti SZIF (dále jen „Fond“), Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ  110 00.   Žádosti je nutné doručit na Fond v období od 3. 1. 2017 do 14. 2. 2017.  Podání žádostí je možné následujícími způsoby:   Datovou schránkou  Poštou  Osobně na centrální pracoviště Fondu  E-podatelnou s kvalifikovaným elektronickým podpisem
 
Žadatelem o platbu mimořádné podpory je producent mléka, který:
 Podal Oznámení plánu snížení produkce mléka;  Obdržel Sdělení o schváleném množství plánovaného snížení produkce mléka;  Snížil svoji produkci mléka v redukčním období oproti referenčnímu období minimálně o 1 500 kg a maximálně o 50 % celkového množství mléka dodaného prvnímu kupujícímu v referenčním období a maximálně do výše schváleného množství plánovaného snížení produkce mléka uvedené ve Sdělení; Výše podpory na 100 kg mléka nedodaného na trh činí 14 EUR. Přepočtový kurz je stanoven ke dni 10. 9. 2016 ve výši 27,022 Kč/1 EUR, tj. 3,78 Kč na 1kg mléka.
Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Fondu  https://www.szif.cz/cs/mp-snizeni-produkce-mleka
Na případné dotazy vám odpoví infolinka Fondu 222 871 871.

Zdroj: SZIF