KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

MAS Posázaví podpoří další projekty zvyšující bezpečnou cestu nejen do školy

02/01/20

Místní akční skupina (MAS) Posázaví dnes vyhlásila 10. výzvu k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci Fiche Bezpečná cesta nejen do školy mohou zájemci žádat o finanční podporu projektů zaměřených mimo jiné na stavby a rekonstrukce chodníků. K rozdělení je 14 158 658 korun a dotace může pokrýt 95 […]

Místní akční skupina (MAS) Posázaví dnes vyhlásila 10. výzvu k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci Fiche Bezpečná cesta nejen do školy mohou zájemci žádat o finanční podporu projektů zaměřených mimo jiné na stavby a rekonstrukce chodníků. K rozdělení je 14 158 658 korun a dotace může pokrýt 95 procent způsobilých výdajů. Žádosti se budou přijímat do 19. 2. 2020 do 12.00. Realizace projektu musí být dokončena do 30. 6. 2023.

„V rámci Fiche Bezpečná cesta nejen do školy jsme vyhlásili už dvě výzvy, do nichž žadatelé předložili dohromady 11 projektů. Převážně se jedná o stavby nebo rekonstrukce chodníků podél průtahů obcemi, většinou jsou to frekventované silnice, kolem kterých chodí občané a děti k autobusovým nebo železničním zastávkám,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Nové nebo rekonstruované chodníky s pomocí dotace budou mít ve Struhařově, Petroupimi, Lešanech, Ostředku, Voticích, Divišově, Týnci nad Sázavou, Čerčanech, Benešově a Jílovém u Prahy.

„Předpokládáme, že 10. výzva bude hodně naplněná, že se bude o dotaci ucházet 5–7 projektů,“ dodala Bohunka Zemanová. Některé obce ale podle ní mají problém s vyřízením stavebního povolení. Kromě vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou je totiž někde zástavba tak blízko silnice, že prostor pro chodník není dostatečný. Není potom výjimkou, že vyřízení stavebního povolení trvá i dva roky. „Zájem o dotace na chodníky je velký. Pokud se nepodaří všechny alokované finanční prostředky vyčerpat, vypíšeme ještě jednu výzvu,“ konstatovala Bohunka Zemanová. Připomněla, že MAS Posázaví bude příští rok připravovat novou strategii rozvoje regionu na roky 2021–2027 a obce, podnikatelé a neziskové organizaci mohou říct, co by v rámci ní chtěli podporovat.

Všechny výzvy k předkládání žádostí o dotace, které byly dosud vyhlášeny, se vztahovaly na celé území MAS Posázaví, pro které je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Aktuální informace a dokumenty k výzvám jsou zveřejněny na webových stránkách http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci CLLD 2014–2020.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Bohuslava Zemanová, zemanova@posazavi.com, 723 881 081
Marie Škvorová, skvorova@posazavi.com, 723 462 606

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.