KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 53910/2020-MZE-18131 – DP 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

29/10/20

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 53910/2020-MZE-18131 – DP 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou  Část B Dotační programy Dotační program 3.k. Mechanická likvidace plevelné […]

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 53910/2020-MZE-18131 – DP 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

 Část B Dotační programy

Dotační program 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

Str. 58, bod 7 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci

původní text:

 Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2020 a končí

  1. 10. 2020.

se mění takto:

 Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2020 a končí

16.11. 2020.

Str. 220, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu pro rok 2020

původní text:

 

DP název DP  

typ dotace dle části A, bodu 2, písm. i)

příjem žádosti o dotaci pro rok 2020 příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020
3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

 

 

sazbová

1.3. 2020 – 30. 4. 2020 1. 10. 2020 – 31. 10. 2020

se mění takto:

DP název DP  

typ dotace dle části A, bodu 2, písm. i)

příjem žádosti o dotaci pro rok 2020 příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020
3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

 

 

sazbová

1.3. 2020 – 30. 4. 2020 1. 10. 2020 – 16.11. 2020

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

 

V Praze dne 29. října 2020

 

Mgr. Jan Sixta, v.r.                                                                Ing. Jindřich Fialka, v.r.

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství                            náměstek pro řízení Sekce

zemědělství a potravinářství

 

Zařazeno v Aktuálně, DOTACE