KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace z České lesnické společnosti

18/05/21

Vážení příznivci lesa a lesnictví, jménem České lesnické společnosti vás srdečně zvu na webový seminář „Ohrožení lesů na jižní Moravě?! “ konaný online formou dne 27. května. Lesy na jižní Moravě se potýkají s mnohými problémy. Seminář si klade za cíl představit nejrozšířenější hmyzí škůdce a dřevokazné houby ohrožující jih Moravy. Na nejnovější poznatky pracovníků […]

Vážení příznivci lesa a lesnictví,

jménem České lesnické společnosti vás srdečně zvu na webový seminář „Ohrožení lesů na jižní Moravě?! “ konaný online formou dne 27. května. Lesy na jižní Moravě se potýkají s mnohými problémy. Seminář si klade za cíl představit nejrozšířenější hmyzí škůdce a dřevokazné houby ohrožující jih Moravy. Na nejnovější poznatky pracovníků z výzkumného sektoru naváží lesníci zájmové oblasti svými zkušenostmi. Jak hospodařit v lesích, aby se škody na porostech minimalizovaly? Jaké jsou výhledy do budoucna? Co nám může v tématu ochrany lesa napovědět lesnická typologie? Nejen na tyto otázky budeme na semináři společně hledat řešení.

Dále je spuštěno přihlašování na odborný seminář „Lýkožrout smrkový – nové poznatky o bionomii a postupech v ochraně proti němu“ pořádaný dne 17. června v Hradci Králové. Kůrovcová kalamita není zdaleka zažehnána, naopak se šíří do dalších oblastí. Po extrémních teplotách v létě 2015 a následně po extrémním roce 2018, kdy poprvé v historii byly tři úplné dceřiné generace, došlo k přemnožení kůrovců, se kterým se potýkáme dodnes. To přináší tlak na efektivitu ochrany a využití kapacit. Současná kalamita ale přinesla i možnost získat nové informace z bionomie kůrovců a ověřit nové možnosti obrany proti nim, které budou prezentovány na semináři.

V poslední řadě bych vás chtěl pozvat na seminář s venkovní exkurzí „Zalesňování zemědělských půd jako součást obnovy stabilní krajiny“ konaný dne 22. června v Kostelci nad Černými lesy. V současné době plocha lesů v ČR stále pomalu narůstá. Růst a vývoj nových výsadeb a jejich vliv na prostředí mají bezesporu výrazný dopad na dynamiku životního prostředí a řadu ekologických procesů, kvantifikace vlivů zalesnění je však v každém případě neúplná. V rámci semináře budou prezentovány nejnovější výsledky týkající se jednak vývoje a produkce porostů na zemědělských půdách, tak i vlivu zalesnění na půdní změny.

Podrobné informace o těchto odborných akcích a přihlašování naleznete zde. S přihlašováním však neváhejte, počet účastníků je omezen.

Přeji vám hodně zdaru a těším se na vaši případnou účast!

Lesu zdar!

Zdeněk Vacek
tajemník ČLS
www.cesles.cz
+420 724 273 683