KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzvy agrolesnictví

08/06/24

Svoje zkušenosti z výzkumu a praxe si minulý týden předávali na Mendelově univerzitě v Brně odborníci na agrolesnictví z celého světa. Konference Evropské agrolesnické federace (EURAF) se koná vždy jednou za dva roky. Experti na „agroforestry“ řešili v Brně příležitosti a výzvy, které by pomohly diverzifikovat produkci, zlepšit zdraví půdy, zvýšit biologickou rozmanitost v krajině a zmírnit dopady změny klimatu.

Zařazeno v Aktuálně