KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000

23/02/06
Mgr. Světluše Bodoková / Agroenvi.cz

Nová publikace – komentář a prováděcí předpisy.

Komentář k jednotlivým ustanovením zákona je zaměřen na evropský kontext ochrany přírody, ochranu evropsky významných druhů a vytvoření a ochranu soustavy chráněných území Natura 2000 a je cílen na potřeby každodenní aplikační praxe. Poukazuje i na souvislosti s dalšími zákony a s právem ES a je zpracován již podle nového správního řádu. Zahrnuje rovněž reflexi na českou i evropskou judikaturu.


 


Autorkou je JUDr. Jana Prchalová, vydalo LINDE Praha, rozsah 352 stran, cena  420 Kč včetně DPH. Knihu si lze písemně objednat u ECONOMIA a. s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: dagmar.suchmova@economia.cz, nebo na internetové adrese http://Knihy.iHNed.cz.  Informace na tel.: 224 212 214.


 


 


Zdroj: Ekolist/Podniky a trhy, 23. 2. 06