KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ochrana životního prostředí

zákony a vyhlášky

08/01/14

Změny v cestovních náhradách v roce 2014

435 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2013 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 Sazba základní náhrady za používání […]

17/12/13

Od ledna 2014 začnou platit zásady na ochranu životního prostředí před nadbytečným užíváním pesticidů

  13.12.2013 Tisková zpráva – Od 1. ledna 2014 začnou ve všech státech Evropské unie zemědělci dodržovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, které stanoví směrnice o udržitelném používání pesticidů. Znamená to používat takové metody ochrany rostlin, které minimalizují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Obecné zásady integrované ochrany rostlin, které začnou platit v roce 2014, […]

01/05/13

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení k 30. dubnu 2013

Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. dubnu 2013 odkazy na legislativu Ministerstva zemědělstvía Ministerstva pro životní prostředí Zdroj: "Sbírka zákonů 2013" (www.mvcr.cz) Přehled: Odkazy: Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí: http://www.mzp.cz/cz/legislativa

16/08/11

Výklad MŽP k pojmům „ochranná pásma vodních zdrojů“ (OPVZ) versus „pásma hygienické ochrany“ (PHO)

Ing. František Smítal / Agroporadenství

Výklad odboru ochrany vod ze dne 22. prosince 2010 k pojmům „ochranná pásma vodních zdrojů“ (OPVZ) versus „pásma hygienické ochrany“ (PHO) a jejich vzájemného vztahu.  

21/06/11

Legislativa EU a přípravky na ochranu rostlin

ing František Smítal / KIS Pardubice

Legislativa EU a přípravky na ochranu rostlin. Zdroj: EUR-LEX

09/06/11

Výběr zákonů do 30.4.2011 ze zemědělství a potravinářství

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Benešov a Praha-západ                             Výběr zákonů, nařízení vlády a vyhlášek – zemědělství do 30.4.2011 Sb. zákonů – částka 11 32. Zákon, kterým se mění zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských         zvířat, a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších         předpisů                                                                                        Účinnost: […]

24/02/10

Zákon č. 49/2010 Sb. o vlivu na životní prostředí

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn