KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodika o provádění agroenvironmentálních opatření

24/03/06
Ing Vlasta Holasová / Agroporadenství

Metodika k provádění nařízení vlády č. 242/2004 Sb.


Tento materiál je určen všem potenciálním žadatelům o dotace v rámci AEO, tj. opatření, která mají za cíl podpořit takovou zemědělskou výrobu, která bude šetrná k životnímu prostředí a ve svém důsledku povede k jeho zlepšení.AEO dostávají nový rámec předpisy Evropských společenství a rozšiřuje se i jejich spektrum. Naprosto novým prvkem u těchto programů jsou pětileté závazky, které ve svém principu znamenají, že se zemědělec zařazuje do daného opatření na dobu 5 let, a po tuto dobu je povinen plnit stanovené podmínky. Neplnění těchto podmínek se posuzuje v kontextu tohoto pětiletého období.

Celý text metodiky k provádění nařízení vlády č. 242/2004 Sb.