KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nárokové dotace, Zásady národních dotací, PGRLF

Aktuální informace

16/07/21

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F.

Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

15/07/21

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B.

Atualizována příručka pro ŽADATELE k APLIKACI ČÍSELNÍKY a k APLIKACI pro přípravu DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ pro DOTAČNÍ PROGRAM 20.B. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU DRŮBEŽE