KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odkazy na státní správu

25/03/06
Ing. Vlasta Holasová / Obnovitelné zdroje energie

Ministerstva v ČR

Státní správa
Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Ministerstvo životního prostředí (
www.env.cz)
Ministerstvo zemědělství (
www.mze.cz)
Ministerstvo pro místní rozvoj (
www.mmr.cz)
Ministerstvo zdravotnictví (
www.mzcr.cz)
Ministerstvo obrany (
www.army.cz)
Ministerstvo vnitra (
www.mvcr.cz)
Ministerstvo kultury (
www.mkcr.cz)
Ministerstvo spravedlnosti (
www.justice.cz)
Ministerstvo dopravy a spojů (
www.mdcr.cz)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (
www.msmt.cz)
Ministerstvo financí (
www.mfcr.cz)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (
www.mpsv.cz)
Ministerstvo informatiky (
www.micr.cz)
Ministerstvo zahraničních věcí (
www.mzv.cz)

Zařazeno v Státní instituce