KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie

25/04/06
Ing. Vlasta Holasová / Obnovitelné zdroje energie

Odkaz na databázi obnovitelných zdrojů energie

Databáze se pokouší mapovat využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice. Najdete zde údaje o malých vodních elektrárnách (tj. do 10 MW instalovaného výkonu), o větrných elektrárnách, o zdrojích spalujících biomasu (nad cca 200 kW výkonu) a bioplyn, o solárních termických systémech, ale i o tepelných čerpadlech.
Systematičtější mapování zatím proběhlo jen v některých regionech, kde můžete obdržet výsledky i v podobě tištěných publikací. Řadu zdrojů bohužel neuvádíme, neboť si to jejich majitelé nepřáli.


Databázi najdete na adrese
http://calla.ecn.cz/atlas/index.php

Zařazeno v Odkazy