KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odkazy

Specializované portály a organizace

02/08/07

Odkazy na portály v ČR

Ing. Vlasta Holasová / Obnovitelné zdroje energie

Aktuality z oblasti obnovitelných zdrojů

Zařazeno v Odkazy

14/05/07

Státní energetická koncepce

Ing. Markéta Hrnčírová / Obnovitelné zdroje energie

Dokument MPO

Zařazeno v Odkazy

01/04/07

Technika potřebná pro využívání biomasy pro energii

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Technikou pro využívání biopaliv rozumíme především sklizňové a zpracovatelské stroje, sušící zařízení, tvarovací zařízení, stroje pro dopravu a skladování a konečně i zařízení topenišť a kotlů včetně regulačních a automatizačních prvků.

Autor: Ing.Václav Sladký CSc. VÚZT Praha

Zařazeno v Odkazy

25/04/06

Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie

Ing. Vlasta Holasová / Obnovitelné zdroje energie

Odkaz na databázi obnovitelných zdrojů energie

Zařazeno v Odkazy

26/03/06

Poradci podle krajů

Ing. Vlasta Holasová / Obnovitelné zdroje energie

Zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Zařazeno v Odkazy, Poradci

25/03/06

Energie vody

Ing. Vlasta Holasová / Obnovitelné zdroje energie

Některé zajímavé odkazy

Zařazeno v Odkazy

22/03/06

Odkaz na EREC

Ing. Vlasta Holasová / Obnovitelné zdroje energie

Evropská rada pro obnovitelné zdroje energie
zastřešující evropské organizace průmyslových, obchodních a výzkumných asociací, aktivních v oblasti fotovoltaické, geotermální, solární tepelné energie, energie větru, biomasy a malých hydroelektráren

Zařazeno v Odkazy