KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

AGRO Kluky, s.r.o.

11/05/06

Společnost z bývalého okresu Kutná Hora byla na ocenění navržena Regionální agrární komorou Středočeského kraje. Na Středočeských dožínkách v Lysé nad Labem převzal cenu ministra životního prostředí Libora Ambrozka jednatel společnosti pan ing. Jindřich Šejvl.

Ing. Šejvl převzal ocenění Zemědělský hospodář roku 2005Společnost AGRO Kluky, s.r.o. byla založena třemi společníky v roce 1992. Hospodaří na pronajatých pozemcích po bývalém Státním statku Čáslav. Devět společníků začínalo na výměře 800 ha, dnes hospodaří na 1 730 ha půdy.


Svou činnost provozuje společnost na dvou lokalitách, a to Kluky a Výčapy. Pozemky jsou ze tří čtvrtin v řepařské oblasti a z jedné čtvrtiny v obilnářsko-bramborářské oblasti.


Společnost se věnuje pouze zemědělské výrobě se zaměřením z 80% na rostlinnou výrobu. Rozhodujícími plodinami jsou obiloviny na výměře 1 000 ha, kukuřice na zrno 150 ha, ozimá řepka 250ha a cukrovka 220 ha. Živočišná výroba zaujímá v produkci jen 20% a jedná se o výkrm prasat a skotu. Za dobu existence společnost nevykázala ztrátu a každoročně hospodaří se ziskem.


Na fotografii vpravo je jednatel společnosti pan ing. Jindřich Šejvl při přebírání ceny v Lysé nad Labem, dolní snímky byly pořízeny na farmě.


 AGRO Kluky Jednatel společnosti AGRO Kluky Ing. Šejvl na farmě