KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský hospodář 2005

Zemědělský hospodář 2005

11/05/06

Farma pana Josefa Ziky

Farma z Druhlic v bývalém okrese Příbram, navržena Asociací soukromého zemědělství Příbram na ocenění Zemědělský hospodáře roku 2005, dostala pohár hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla.

Farma ing. Josefa Urbánka

Farma z Osečku v bývalém okrese Nymburk byla navržena na ocenění Zemědělský hospodář roku 2005 Regionální agrární komorou Středočeského kraje. Ing. Josef Urbánek získal za svoji práci cenu Výstaviště Lysá nad Labem.

Farma pana Romana Nolla

Farma ve Zvěřínku v bývalém okrese Nymburk byla navržena na ocenění Asociací soukromého zemědělství regionu Kolín, Nymburk, Kutná Hora, získala cenu starosty města Lysá nad Labem Václava Houšteckého.

AGRO Kluky, s.r.o.

Společnost z bývalého okresu Kutná Hora byla na ocenění navržena Regionální agrární komorou Středočeského kraje. Na Středočeských dožínkách v Lysé nad Labem převzal cenu ministra životního prostředí Libora Ambrozka jednatel společnosti pan ing. Jindřich Šejvl.

Farma pana Jana Tajbla

Farma sídlí ve vesnici Čistá v bývalém okrese Rakovník. Na ocenění Zemědělský hospodář roku 2005 ji navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje. Pan Jan Tajbl převzal ocenění spolu s pohárem náměstka hejtmana Středočeského kraje Viléma Žáka.

Farma rodiny Litochlebových

Farma z Konětop v bývalém okrese Mělník byla navržena na ocenění Zemědělský hospodáře roku 2005 Asociací soukromého zemědělství Mělník. Obdržela cenu ministra místního rozvoje Radko Martínka.

Zemědělská společnost Skalsko, s.r.o.

Skalsko v bývalém okrese Mladá Boleslav je sídlem zemědělské společnosti, která byla navržena Regionální agrární komorou Středočeského kraje na ocenění Zemědělský hospodář roku 2005. Ředitel společnosti ing. Moc a ekonom ing. Novotný převzali cenu ministra zemědělství Petra Zgarby.